Badia del Vallès

10 a 14 i 17 a 21

Casal d'Avis Av. de Burgos cantonada Bética s/n

Apunta’t a donar sang

Anima més persones a donar: