Barcelona

9.30 a 13.30

Hospital de l'Esperança (Hall costat Cafeteria) Sant Josep de la Muntanya, 12

Anima més persones a donar: