Barcelona

9 a 15

Torneig Conde Godó Bosch i Gimpera, 5

Anima més persones a donar: