Barcelona

10 a 14/16.30 a 20

UPF Ciutadella Jaume I (Sala 40S16) Ramon Trias Fargas, 25-27

També dimecres matí i tarda.

Anima més persones a donar: