Barcelona

9.30 a 14.30/16.30 a 20

UPF Campus del Mar-Aula 61.106-108 Dr. Aiguader, 80

També dijous mati i tarda.

Anima més persones a donar: