Vila-rodona

17.30 a 21.30

Local Jove Casal de Vila Rodona, s/n

Anima més persones a donar: