Barcelona

10 a 14.30

Escola Oficial d'Idiomes Barcelona Vall d'Hebron Avinguda Jordà, 18

Anima més persones a donar: