Barcelona

15.30 a 18.30

Escola Guinardó de la Garrotxa, 38

Anima més persones a donar: