Ribes de Freser

16 a 20.30

Casa de Cultura Eres, 6

Cal reservar per donar sang en aquesta campanya

Apunta't a donarsang.gencat.cat/apuntat

Anima més persones a donar: