Barcelona

10 a 14

INEFC (Passadis Oest,1ª planta) Avinguda de l'Estadi, s/n

Anima més persones a donar: