Rubí

10 a 14/17 a 20.30

Unitat Mòbil davant antiga Estació Historiador Serra-Avinguda Barcelona

Anima més persones a donar: