Badia del Vallès

17 a 20.30

Casal Cívic de Badia Plaça de les Entitats, s/n

Anima més persones a donar: