Vila-sacra

17 a 20.30

Centre Cívic Plaça de les Escoles, 2

Anima més persones a donar: