Maçanet de la Selva

17 a 21

Can Falló Avinguda Catalunya, 13

Cal reservar hora per apuntar-se en aquesta campanya

Apunta’t a donarsang.gencat.cat/apuntat

Anima més persones a donar: