Horta de Sant Joan

17.30 a 20.30

Casal Municipal Avinguda Generalitat, 13

Anima més persones a donar: