Palamós

10 a 14h i de 16 a 21h

La Nau dels 50 metres Plaça del Suro

Apunta't per donar sang en aquesta campanya a

www.donarsang.gencat.cat/apuntat

Anima més persones a donar: