Montbrió del Camp

17 a 21

Cinema Nou Avinguda Sant Jordi

Apunta't per donar sang en aquesta campanya a

www.donarsang.gencat.cat/apuntat

Anima més persones a donar: