Dosrius

10 a 14

Ajuntament Sala de Plens Sant Antoni, 1

Apunta't per donar sang en aquesta campanya a

www.donarsang.gencat.cat/apuntat

Anima més persones a donar: