Barcelona

10 a 14 i 16 a 20

Estació Provença dels F.G.C. Balmes amb Rosselló

Apunta’t a donar sang

Anima més persones a donar: