Llinars del Vallès

10 a 14 h

Can Lletres Josep Argila, 39

Apunta’t a donar sang

Anima més persones a donar: