Sant Celoni

10 a 14/17 a 21

Can Ramis Plaça Major

Cal reservar hora a donarsang.gencat.cat/apuntat

Anima més persones a donar: