Barcelona

15.30 a 19.30

Institució Montserrat SCCL de la Cros, 6

Anima més persones a donar: