Centre Cívic Navas Barcelona

Passatge del Dr. Torrent, 1

10 a 14 h i 17 a 21 h

Apunta't per donar sang

Anima més persones a donar: