Camping Bassegoda Park (Albanyà)

Camí Camp de l'Illa, s/n

17 a 20 h

Apunta't per donar sang

Anima més persones a donar: