Centre Cultural Els Catalanistes

Ramon Batlle, 2.B

10 a 14 i 17 a 21 h

Apunta't per donar sang

Anima més persones a donar: