Cal Sitjes (Artés)

les Parres, 44

10 a 14 h

Apunta't per donar sang

Anima més persones a donar: