Escorxador de Begues

Av. Sitges, 12

10 a 14 h

Apunta't per donar sang

Anima més persones a donar: