Centre Cultural Les Preses

Múrria, 20

17 a 21 h

Apunta't per donar sang

Anima més persones a donar: